Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Eau de Toilette και στο Eau de Parfum?
Η ουσιαστική διαφορά τους έγκειται στη συγκέντρωση αρωματικών ελαίων(essans) στο σύνολο του αλκοόλ. Τα αρώματα τύπου Eau de Parfum έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια από τα Eau de Toilette, γεγονός που τους δίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρατηρούνται διαφορές στην τιμή ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους του ίδιου αρώματος.